Structura Departament

          Director de Departament: Prof.dr.ing. Constantin BULAC
      

       Laboratoare didactice si de cercetare
    
    • Retele si Sisteme Electroenergetice - RSEE

                                     Sef laborator: Prof.dr.ing. Constantin BULAC


    • Utilizarea si Calitatea Energiei Electrice - UCEE
                                     Sef laborator: Conf.dr.ing. Radu PORUMB


    • Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte         si Compatibilitate Electromagnetica - ETICEM
                                     Sef laborator: Conf.dr.ing. Marian COSTEA


    • Optimizari si Piata de Energie Electrica- OPEE
                                     Sef laborator: Conf.dr.ing. Virgil DUMBRAVA