ETICEM laboratoare

Energetica

Dr. ing. Marian COSTEA, Conferentiar

Facultatea de ENERGETICA
Departamentul de Sisteme Electroenergetice
Laboratorul de Echipamente electrice de înaltă tensiune, Ingineria
tensiunilor înalte şi Compatibilitate electromagnetică - ETICEM
Birou: EI 111
          Telefon: 021 402 9496
           Fax: 021 402 9446
E-mail: costea@el.poweng.pub.ro


           Activitate Didactica:    Cursuri:
     • Tehnica tensiunilor înalte, anul IV ISE
     • Coordonarea izolaţiei, master ISE anul I
     • Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor electroenergetice, master ISE anul I
     • Perturbaţii şi emisii electromagnetice în instalaţiile electroenergetice, master ISE anul I
     • Mecanisme de cuplaj şi asigurarea imunităţii la perturbaţii electromagnetice, master MA6 anul I
Activitaţi practice (proiect, laborator, seminar):
     • Tehnica tensiunilor înalte, laborator, anul IV ISE
     • Coordonarea izolaţiei, laborator, master ISE anul I
     • Perturbaţii şi emisii electromagnetice în instalaţiile electroenergetice, laborator, master ISE anul I
     • Mecanisme de cuplaj şi asigurarea imunităţii la perturbaţii electromagnetice, master MA6 anul I


           Domenii de Cercetare:                   • Perturbaţii electromagnetice, radiate şi conduse, produse de instalaţiile electroenergetice
     • Producerea şi măsurarea tensiunilor de impuls înalte
     • Coordonarea izolaţiei
     • Măsuri şi mijloace de asigurare a imunităţii electromagnetice


           Discipline
• Tehnica tensiunilor înalte”, anul IV, Semestrul: 8, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, As. Drd.Ing. Tudor Leonida.
• “Coordonarea izolaţiei”, master anul I, Semestrul: 1, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, As. Drd.Ing. Tudor Leonida.
• “Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor electroenergetice”, master anul I, Semestrul: 1, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, As. Drd.Ing. Tudor Leonida.
• “Perturbaţii şi emisii electromagnetice în instalaţiile electroenergetice”, master anul I, Semestrul: 2, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, As. Drd.Ing. Tudor Leonida.
• “Mecanisme de cuplaj şi asigurarea imunităţii la perturbaţii electromagnetice”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul I, Semestrul: 1. Titular curs şi aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea.