Educatie

  Departamentul de Sisteme Electroenergetice asigura programe de pregatire universitara la invatamantul de zi cu durata de 4 ani, subventionate de stat si cu taxa, programe integrate si in Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). De asemenea, asigura pregatirea corespunzatoare pentru studiile universitare de master, nivelul urmator din cadrul Sistemului national de invatamant superior. Astfel, primii doi ani de studiu constituie trunchiul comun de pregatire generala pentru toate cele 5 specializari ale domeniului de studii Inginerie Energetica din cadrul Facultatii de Energetica, iar ultimii doi ani sunt destinati pregatirii de specialitate.

  In cadrul pregatirii de specialitate, viitorii specialisti dobandesc cunostintele care le asigura competente largi in domeniul cercetarii, proiectarii si exploatarii instalatiilor electroenergetice din cadrul Sistemului Energetic National – SEN, in noile conditii generate de restructurarea industriei energetice, introducerea pietei de energie interna si regionala, penetrarea surselor de generare distribuita, dezvoltarea unor noi surse de energie si a unor noi tehnici si tehnologii in transportul, distributia si utilizarea energiei electrice, precum si de cerintele impuse de interconectarea cu sistemul energetic european UCTE si protectia mediului.

  Studentii sunt pregatiti pentru a aborda subiecte considerate prioritare la nivel national si mondial precum:
• cresterea sigurantei in exploatarea sistemelor electroenergetice interconectate si prevenirea marilor avarii (blackouts);
• promovarea unor tehnici si tehnologii avansate in vederea cresterii performantelor sistemelor electroenergetice, respectiv pentru integrarea surselor regenerabile de energie;
• asigurarea calitatii corespunzatoare a energiei electrice la consumatori precum si a compatibilitatii electromagnetice;
• cresterea eficientei energetice prin optimizarea functionarii instalatiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;
• protectia mediului inconjurator.
   
  Cursurile de specialitate contin notiuni referitoare la tehnologiile, principiile de functionare si modelele matematice legate de subiectele prioritare enumerate anterior. In acest sens, se mentioneaza dispozitivele FACTS bazate pe electronica de putere, sistemele de conducere prin calculator a sistemelor electroenergetice, protectiile numerice, tehnicile de inteligenta artificiala, dezvoltarea conceptului de retele electrice inteligente conform prioritatilor de cercetare ale Comunitatii Europene, tehnica tensiunilor inalte si compatibilitatea electromagnetica, telecomunicatii prin fibre optice, calitatea energiei electrice etc.