RSEE laboratoare

Energetica

Dr. ing. Constantin BULAC, Profesor

Facultatea de ENERGETICA
Departamentul de Sisteme Electroenergetice
Laboratorul de Reţele şi Sisteme electroenergetice - RSEE
Birou: EI 112
          Telefon: 021 402 9446
           Fax: 021 402 9446
E-mail: cbulac@yahoo.com


           Activitate Didactica:    Cursuri:
     • Tehnici de inteligenţă artificială, anul III
     • Sisteme electroenergetice, anul IV ISE
     • Teoria şi modelarea sistemelor electroenergetice, anul IV SA
     • Programe performante în conducerea SEE, master MA5
Activitaţi practice (proiect, laborator, seminar):
     • Sisteme electroenergetice, laborator anul IV ISE
     • Dinamica sistemelor electroenergetice, laborator anul V EE
     • Teoria şi modelarea sistemelor electroenergetice, laborator anul IV SA


           Domenii de Cercetare:                   • Stabilitatea sistemelor electroenergetice
     • Utilizarea tehnicilor de inteligenţă artificială în SEE
     • Transportul energiei electrice la tensiune continuă
     • Dispozitive FACTS
     • Impactul centralelor electrice eoliene asupra comportamentului static şi dinamic al SEE


           Discipline