UCEE laboratoare

Energetica

Dr. ing. Radu PORUMB, Conferentiar

Facultatea de ENERGETICĂ
Catedra de Sisteme Electroenergetice
Laboratorul de Utilizarea şi Calitatea Energiei Electrice - UCEE
Birou: EI 208, EI 209
          Telefon: 021 402 9482
           Fax: 021 402 9446
E-mail: raduporumb@yahoo.com


           Activitate Didactică:    Cursuri:
     • Utilizarea Energiei Electrice, anul IV, ISE
Activitaţi practice (proiect, laborator, seminar):
     • Utilizarea Energiei Electrice, laborator anul IV ISE
     • Informatică, seminar anul I
     • Programare, laborator anul I
     • Bazele energeticii, anul II, FILS – Limba Germană
     • Utilizarea Energiei Electrice, anul III, FILS – Limba Germană


           Domenii de Cercetare:                   • Utilizarea energiei electrice
     • Eficienţa energetică
     • Audit energetic
     • Generarea distribuită
     • Impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice de distribuţie
     • Fiabilitatea sistemelor electrice de distribuţie care conţin surse de generare distribuită
     • Sisteme de protecţie ale reţelelor electrice de distribuţie de joasă şi medie tensiune