RSEE UCEE ETICEM OPEE laboratoare

Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica - ETICEM

Preocupările laboratorului de Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica sunt îndreptate pe 4 direcţii principale de studiu şi are în componenţă tot atâtea laboratoare fizice de aplicaţii didactice şi cercetare:
   - Tehnica tensiunilor înalte;
   - Compatibilitate electromagnetică;
   - Echipamente electrice de înaltă tensiune;
   - Regimuri electrice tranzitorii.

Dintre laboratoarele fizice, nucleul iniţial a fost constituit de laboratorul de Tehnica tensiunilor înalte, pus în funcţiune în anul 1972, prin efortul unui colectiv de cadre didactice coordonat de academicianul Gleb Drăgan. Celelalte laboratoare fizice au fost puse în funcţiune după anul 1990. Modernizarea acestora, deservind discipline inginereşti dinamice, a fost permanent în atenţia colectivului care‑şi desfăşoară activitatea în cadrul lor. Ea s‑a făcut, îndeosebi, pe baza contractelor de cercetare, o pondere importantă având-o un grant CNCSIS cofinanţat de Guvernul României şi de Banca Mondială şi derulat între anii 1999-2002.

Baza materială existentă este folosită atât în scop didactic cât şi de cercetare‑dezvoltare tehnologică fiind formată nu numai din standuri funcţionale şi echipamente de calcul, ci şi din instalaţii de încercare industriale. Din punct de vedere didactic, laboratoarele din componenţa ETICEM permit studenţilor:
 - realizarea de experimente privind fenomenele fizice predate la cursurile de specialitate;
 - familiarizarea cu instalatii profesionale de incercari la inalta tensiune si de verificare a compatibilitatii electromagnetice, precum si cu procedurile de incercare si prelucrare a rezultatelor prevazute de standardele tehnice aferente;
 - simularea de regimuri electrice tranzitorii in retele electroenergetice folosind programe de calcul proprii sau pachete software profesionale;
 - simularea pe modele fizice a unor regimuri si conditii de functionare a echipamentelor de comutatie;
 - conceperea, realizarea si studierea functionarii unor scheme de actionare, protectie si automatizare a echipamentelor de comutatie.

Totodata, laboratoarele ETICEM asigura efectuarea cercetarilor experimentale necesare elaborarii lucrarilor de licenta, dizertatiilor de finalizare a masteratelor si tezelor de doctorat.
Intretinerea si exploatarea laboratoarelor fizice ale ETICEM este asigurata de ing. Dan Cristian Rucinschi si de ing. Cristian Dobre.

           Componenta
     Conf. dr. ing. Marian COSTEA - sef laborator
     Prof. dr. ing. Sorin COATU
     Acad. Prof. dr. ing. Gleb DRAGAN - profesor consultant
     Prof. dr. ing. Dorin CRISTESCU - profesor consultant
     Prof. dr. ing. Ileana BARAN
     Prof. dr. ing. Bogdan NICOARA
     S. l. dr. ing. Tudor LEONIDA
     Pers. TESA: Ing. Dan RUCINSCHI
                          Ing. Cristian DOBRE

           Grupuri de lucru
              - Echipament Electric de Inalta TenSiune (Coordonator: Prof. dr. ing. Ileana BARAN)
              - Ingineria Tensiunilor Inalte (Coordonator: Conf. dr. ing. Marian COSTEA)
              - Compatibilitate Electromagnetica (Coordonator: Prof. dr. ing. Sorin COATU)
Colectivul ETICEM asigură, în afara activităţii didactice, funcţionarea Bazei de cercetare cu utilizatori multipli (BCUM) – Centrul naţional interuniversitar pentru ingineria tensiunilor înalte şi compatibilitate electromagnetică – TICEM şi a Centrului pentru educaţie permanentă şi consultanţă în domeniile ingineriei şi managementului (EDUPERCO).
           
            Domenii de cercetare

În prezent, activitatea de cercetare ştiinţifică/dezvoltare tehnologică este direcţionată pe: studiul comportării izolaţiilor la solicitări dielectrice diverse, în condiţii similare celor din exploatare;
- metode de încercare cu tensiuni înalte, măsurarea tensiunilor înalte şi prelucrarea rezultatelor experimentale;
- perturbaţii electromagnetice permanente şi tranzitorii produse de instalaţiile electroenergetice de înaltă tensiune;
- metode de diagnosticare, în laborator şi pe teren, a stării izolaţiilor echipamentelor de înaltă tensiune;
- verificarea imunităţii electromagnetice şi stabilirea nivelurilor de emisie a echipamentelor electrice şi electronice;
- metode şi mijloace de asigurare a imunităţii electromagnetice;
- trăsnetul şi protecţia împotriva trăsnetului (proiect de cercetare C21067_trasnet) ;
- studiul regimurilor de funcţionare a echipamentelor electrice de înaltă tensiune în cadrul reţelelor în care sunt integrate;
- modelarea echipamentelor electrice şi studierea regimurilor electrice tranzitorii prin simulări numerice;
- analiza şi simularea defectelor în reţele electrice;
- sisteme de achiziţie şi prelucrare a semnalelor.

Beneficiarii principali ai cercetărilor efectuate în cadrul ETICEM sunt: C.N. Transelectrica S.A., Electrica S.A., Ministerul Educaţiei şi Cercetării, întreprinderi producătoare de echipamente electrice de înaltă tensiune.
           
           Discipline
• “Perturbaţii electromagnetice”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul I, Semestrul: 1. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Sorin Coatu. Titular aplicaţii: As.Drd.Ing. Tudor Leonida.• “Compatibilitate electromagnetică în instalaţii electroenergetice”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul I, Semestrul: 2. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Sorin Coatu.• “Compatibilitate electromagnetică în sisteme cu generare distribuită sau ambarcate”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul II, Semestrul: 1. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Sorin Coatu.• “Hochspannungstechnik”, FILS/E, anul IV, Semestrul: 2, FILS. Titular curs şi aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Sorin Coatu.• “Echipamente electrice”, anul III, Semestrul: 5, Facultatea de Energetică. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran. Titular aplicaţii: S.l. dr. ing. Tudor Leonida, S.l. dr. ing. Laurenţiu Lipan.
• “Interacţiunea echipamentelor electrice cu reţeaua”, anul III, Semestrul: 6, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran. Titular aplicaţii: S.l. dr. ing. Tudor Leonida.
• “Fenomene electrice cu impact asupra mediului”, anul IV, Semestrul: 6, Facultatea de Energetică, Ingineria mediului. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran. Titular aplicaţii: S.l. dr. ing. Tudor Leonida.• “Electrosecuritate şi izolaţii”, anul III, Semestrul: 7, Facultatea de Energetică, ME. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran. Titular aplicaţii: S.l. dr. ing. Tudor Leonida• “Sisteme de achiziţie de date şi prelucrarea numerică a semnalelor”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul I, Semestrul: 2. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran. Titular aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Ileana Băran• “Einführung in die Elektrotechnik”, anul I, Semestrul: 2, FILS/FG. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară. Titular aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară.• “Numerische Berechnungsverfahren”, anul III, Semestrul: 2, FILS/FG. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară. Titular aplicaţii: Ş.l. Dr. Carmen Irina Andrei.• “Régimes transitoires en haute tension”, anul IV, Semestrul: 1, FILS/FF. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară. Titular aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară.• “Regimuri electrice tranzitorii”, Master anul I, Semestrul: 2, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară. Titular aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară.• “Gestion des projets industriels”, Master anul 1, Semestrul: 1, FILS/FF. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară. Titular aplicaţii: Prof. Dr. Ing. Bogdan Nicoară.• “Tehnica tensiunilor înalte”, anul IV, Semestrul: 8, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, S.l. dr. ing. Tudor Leonida.• “Coordonarea izolaţiei”, master anul I, Semestrul: 1, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, S.l. dr. ing. Tudor Leonida.• “Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor electroenergetice”, master anul I, Semestrul: 1, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, S.l. dr. ing. Tudor Leonida.• “Perturbaţii şi emisii electromagnetice în instalaţiile electroenergetice”, master anul I, Semestrul: 2, Facultatea de Energetică, Ingineria sistemelor electroenergetice. Titular curs: Conf. Dr. Ing. Marian Costea. Titulari aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea, S.l. dr. ing. Tudor Leonida.• “Mecanisme de cuplaj şi asigurarea imunităţii la perturbaţii electromagnetice”, master MA6 – Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice – Facultatea de Energetică anul I, Semestrul: 1. Titular curs şi aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Marian Costea.

Membrii laboratorului de Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica predau urmatoarele cursuri.