Informatii Utile


In strategia Catedrei de Sisteme Electroenergetice vizand procesele de invatamant si de cercetare, un loc important il ocupa deschiderea catre colaborarile internationale prin care se urmareste, pe de o parte, compatibilizarea pe plan stiintific a procesului educational, iar pe de alta parte, dezvoltarea colaborarii prin programe de cercetare cu universitati din Europa. Astfel, in fiecare an absolventii cu cele mai bune rezultate beneficiaza, in cadrul programului ERASMUS – SOCRATES, de burse pentru elaborarea proiectelor de diploma la universitati de prestigiu din Franta, Anglia, Italia, Belgia, Grecia etc.
  
Absolventii specializarii ISE beneficiaza de o piata a fortei de munca vasta cuprinzand companii, din sectorul de stat sau cel privat, care activeaza in domeniul energetic:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica;
• Unitatea operationala Dispecerul Energetic National – UnoDEN;
• Companii de distributie a energiei electrice (Electrica, ENEL, CEZ, EON);
• Companii pentru sectorul energetic (SIEMENS, AREVA, ABB, DACOM, Teletrans);
• Companii de proiectare, cercetare si consultanta (ISPE, TRAPEC, ICEMENERG, WASHINGTON, RIBE);
• Companii de montaj si mentenenta (ENERGOMONTAJ, ENERGOBIT, SMART, Electrica Serv);
• Dezvoltatori de proiecte de centrale eoliene sau alte surse de energie regenerabila;
• Operatorii si Reglementatorul Pietei de Energie Electrica (OPCOM, ANRE);
• Companii licentiate pentru activitati de tranzactionare si furnizare a energiei electrice;
• Numeroase alte intreprinderi mici si mijlocii care desfasoara activitati de proiectare si executie de instalatii electrice de medie si joasa tensiune.
  
Biroul pentru Programe Comunitare Educationale al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti (BPCE-UPB) isi desfasoara activitatea din anul 1998 sub numele de Biroul SOCRATES. Biroul si-a schimbat numele in ianuarie 2007 odata cu lansarea Programului LifeLongLearning care inlocuieste Programul Socrates.

Activitatea BPCE-UPB consta in coordonarea unor programe educationale, sprijinite prin fonduri provenite de la Comunitatea Europeana. Deciziile privind acordarea acestor granturi sunt luate in conformitate cu politica stabilita de Biroul Senatului UPB, cu regulile impuse de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si bineinteles cu regulile Programului LifeLongLearning stabilite de Comisia Europeana.

Actiunile care pot fi realizate in cadrul Cartei Universitare Erasmus sunt:
  * Mobilitati studenti;
  * Plasamente studenti;
  * Mobilitati personal didactic pentru predare in institutii de invatamant superior;
  * Formarea personalului didactic si nedidactic in institutii de invatamant superior si intreprinderi;
  * Programe Intensive;
  * Cursuri intensive de limba;
  * Organizarea mobilitatilor;
  * Dezvoltarea programelor de studiu;
  * Cooperare intre universitati si intreprinderi;
  * Modernizarea invatamantului superior;
  * Campusuri virtuale;
  * Retele Tematice;
  * Masuri Complementare.

Mai multe informatii privind Programele Comunitare ERASMUS pot fi gasite aici.