RSEE UCEE ETICEM OPEE laboratoare

Utilizarea si Calitatea Energiei Electrice - UCEE

De la înfiinţare, în anul 1982, laboratorul de Utilizarea si Calitatea Energiei Electrice a funcţionat ca un centru de excelenţă în domeniile Calităţii Energiei Electrice, a Eficienţei Energetice şi a Utilizării Energiei Electrice. Pe parcursul anilor, laboratorul a cunoscut o serie de îmbunătăţiri succesive a bazei materiale, menite a oferi atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice un suport modern pentru desfăşurarea activităţilor didactică şi de cercetare. În prezent, acesta oferă o gamă completă de micromodele cu control digital, care acoperă întregul domeniu de aplicaţie al energiei electrice în domeniul industrial şi casnic.

           

         Componenta
     Conf. dr. ing. Radu PORUMB - sef laborator
     Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV - profesor emerit
     Prof. dr. ing. Cornel TOADER
     Prof. dr. ing. Petru POSTOLACHE
     Prof. dr. ing. Marilena UNGUREANU
     S. l. dr. ing. Laurentiu LIPAN
           
            Domenii de cercetare
• Calitatea energiei electrice în sisteme electroenergetice
• Utilizarea eficientă a energiei electrice şi optimizarea regimurilor de funcţionare ale instalaţiilor electrice
• Utilizarea Eficientă a Energiei Electrice în instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice industriale
• Utilizarea surselor energetice regenerabile pentru producerea de energie electrică
• Impactul generării distribuite asupra sistemului de distribuţie a energiei electrice
• Stocarea energiei electrice
• Utilizarea energiei electrice
• Eficienţa energetică
• Audit energetic
• Generarea distribuită
• Impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice de distribuţie
• Fiabilitatea sistemelor electrice de distribuţie care conţin surse de generare distribuită
• Sisteme de protecţie ale reţelelor electrice de distribuţie de joasă şi medie tensiune
• Racordarea la SEN a surselor de energie regenerabilă
• Proiectarea dispozitivelor de creştere a eficienţei energiei electrice
• Analiza acţionarilor electrice
• Soluţii moderne pentru acţionări cu turaţie reglabilă
• Alegerea tarifului optim pentru plata energiei consúmate
• Creşterea gradului de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice
• Dezvoltare durabilă în domeniul electroenergetic
• Tehnica tensiunilor înalte

           Discipline
• Utilizarea Energiei Electrice • Bazele energeticii, FILS – Limba Germană • Utilizarea Energiei Electrice, FILS – Limba Germană • Utilizarea Energiei • Audit electroenergetic • Electrosecuritate şi izolaţia reţelelor electrice • Calitatea Energiei Electrice II • Influenţa abaterilor de la parametrii de calitate ai energiei electrice asupra performanţelor consumatorilor • Bazele energeticii • Dezvoltare durabilă în energetică • Alimentarea cu energie electrică • Instalaţii electrice în construcţii, master UNESCO • Tehnologii industriale eficiente, master UNESCO • Cursuri postuniversitare:
   • Gestiunea energiei:
      – modul 1- Instalaţii şi Echipamente energetice
      – modul 2 - Gestiunea Energiei şi managementul proiectelor energetice
      – modul 3 - Utilizarea eficientă a energiei
   • Audit electroenergetic: modul 3 - Bilanţuri electroenergetice