RSEE UCEE ETICEM OPEE laboratoare

Optimizari si Piata de Energie Electrica - OPEE

Energetica

Laboratorul de Optimizari si Piata de Energie Electrica funcţionează din anul 1988, fiind modernizat de-a lungul anilor prin strădania cadrelor didactice care lucrează în laborator, pe baza contractelor de cercetare şi pe baza unui sprijin material acordat de facultate în anul 2003 pentru dotarea tehnică. Imediat după punerea sa în funcţiune, laboratorul de OPEE a început să fie utilizat în cadrul procesului de pregătire a studenţilor, în vederea însuşirii competenţelor profesionale legate de aplicarea metodelor de optimizare în rezolvarea problemelor actuale ale sistemului electroenergetic în condiţiile funcţionării pieţei libere de energie.

Din punct de vedere metodologic, s-a urmărit satisfacerea următoarelor obiective:
  - Lucrul direct, individual, al studenţilor cu un sistem de calcul;
  - Introducerea în procesul de pregătire a studenţilor a metodelor de instruire şi auto-instruire asistată de calculator.

           Componenta
     Conf. dr. ing. Virgil DUMBRAVA - sef laborator
     Prof. dr. ing. Gabriel BAZACLIU
     Prof. dr. ing. Teodor MICLESCU - profesor consultant
     Conf. dr. ing. George Cristian LAZAROIU
     As. drd. ing. Mihaela TELICEANU


           Grupuri de lucru
              - Optimizarea proceselor energetice (Coordonator: Prof. dr. ing. Gabriel BAZACLIU)
              - piata de energie electrica (Coordonator: Conf. dr. ing. Virgil DUMBRAVA)
           
           Domenii de cercetare

Rezolvarea problemelor de optimizare din domeniul energetic în condiţiile funcţionării pieţei libere de energie:- determinarea configuraţiei optime a reţelelor electrice de distribuţie în condiţiile minimizării uneia dintre următoarele funcţii obiectiv: minimizarea pierderilor de putere şi de energie, minimizarea investiţiilor, minimizarea cheltuielilor totale      actualizate;
- determinarea dezvoltării optime a reţelelor electrice, ţinând seama de evoluţia în timp a consumurilor şi eşalonarea în timp a investiţiilor;
- determinarea pierderilor de putere şi energie electrică activă şi reactivă pe baza preluării datelor de la contoarele de înregistrare numerică a curbelor de sarcină;
- determinarea puterii optime a transformatoarelor din staţiile de transformare de medie/joasă tensiune sau înaltă/medie tensiune;
- determinarea repartiţiei optime pe termen scurt, mediu sau lung a productivităţii (energie electrică, termică, etc.) între instalaţiile unei centrale sau pe ansamblul sistemului, inclusiv în cadrul unui sistem mixt conţinând centrale hidroelectrice;
- planificarea funcţionării optime pe termen mediu a sistemului energetic în condiţiile luării în considerare a caracterului aleator al prognozei curbei de sarcină;
- determinarea duratei optime a lucrărilor de construcţie-montaj a obiectivelor energetice;
- determinarea balanţei energetice optime în vederea utilizării integrate a resurselor;
- integrarea în SEE a surselor de energie regenerabilă;
- calcule de prognoză a curbelor de sarcină pentru mari consumatori.
           
           Discipline

• „Optimizarea proceselor energetice”, anul IV, Semestrul: 8, Facultatea de Energetică, Ingineria Sistemelor Electroenergetice. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU.• „Tehnici de optimizare în energetică”, anul IV, Semestrul: 7, Facultatea de Energetică, Ingineria Sistemelor Electroenergetice. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU.• „Metode de optimizare”, Master: Ingineria Sistemelor Electroenergetice , Semestrul: 2, Facultatea de Energetică. Titularul curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU, Titular aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ. • „Programare matematică aplicată în optimizarea proceselor energetice”, Master: Ştiinţe inginereşti aplicate, Semestrul: 1, Facultatea de Energetică. Titularul curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU, Titularul aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ. • „Programare avansată şi tehnici de inteligenţă artificială”, Master: Compatibilitate Electromagnetică şi calitatea energiei electrice, Semestrul: 3, Facultatea de Energetică. Titularul curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU, Titularul aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ. • „Cercetare operaţională”, anul II , Semestrul: 4, Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine (FILS), Ramura Germană. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU. • „Electrotehnică şi tehnologia informatiei III”, anul II , Semestrul: 3, Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine (FILS), Ramura Germană. Titular curs: Prof. Dr. Ing. Gabriel BAZACLIU. • „Comunicare Profesională”, anul I, semestrul II, Facultatea de Energetica; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ, Titular aplicaţii: As.drd.ing. Mihaela TELICEANU, S.l. dr. ing. tudor LEONIDA • „Piaţa de energie electrică”, anul IV, semestrul II, Facultatea de Energetica; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ, Conf.dr.ing. George Cristian LAZAROIU; Titular aplicaţii: Conf.dr.ing. George Cristian LAZAROIU, As.drd.ing. Mihaela TELICEANU. • „Optimizarea dezvoltării reţelelor electrice”, master ISE, anul II, semestrul I, Facultatea de Energetică; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ. • „Gestion Economique”, master GSI, anul I, semestrul I, Facultatea de Inginerie în limbi Străine; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ; Titular aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ. • „Organisation des Entreprises”, master GSI, anul II, semestrul I, Facultatea de Inginerie în limbi Străine; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ; Titular aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ.