Cercetare

 
• ReTele electrice inteligente
• Tehnici şi tehnologii inteligente de control al puterii reactive şi tensiunii în reţelele electrice actuale şi ale viitorului;
• Generarea distribuită şi impactul asupra reţelelor electrice de transport şi distribuţie;
• Tehnici euristice pentru reconfigurarea reţelelor electrice de distribuţie;
• Gestiunea reţelelor electrice folosind tehnici GIS (Geographic Information System);
• Tehnici şi tehnologii moderne în tratarea neutrului reţelelor electrice.

• Oportunitatea implementArii dispozitivelor FACTS In sen:
• Creşterea capacităţii de transport;
• Amortizarea oscilaţiilor de tensiune şi putere;
• Creşterea rezervelor de stabilitate statică şi tranzitorie;
• Controlul circulaţiilor de puteri şi managementul congestiilor.

• Aplicatii ale inteligentei artificiale in monitorizarea si conducerea retelelor   electrice de transport si distributie:
• Sisteme expert în reglajul U-Q;
• Prognoza de sarcină folosind reţele neuronale artificiale;
• Monitorizarea stabilităţii de tensiune şi a stabilităţii tranzitorii folosind reţele neuronale artificiale şi arbori de decizie;
• Analiza regimurilor de funcţionare ale reţelelor electrice de distribuţie folosind tehnici fuzzy şi algoritmi genetici.

• Studii vizand siguranta in functionarea sistemelor electroenergetice inclusiv   utilizand teoria riscului:
• Evaluarea capacităţilor de transport;
• Asigurarea serviciilor de sistem;
• Stabilitatea la mici perturbaţii;
• Stabilitatea unghiulară;
• Stabilitatea de tensiune.

• Rezolvarea problemelor de cercetare operationala din domeniul   electroenergetic in conditiile trecerii spre piata libera de energie:

• determinarea configuraţiei optime a reţelelor electrice de distribuţie în condiţiile minimizării uneia dintre următoarele funcţii obiectiv: minimizarea pierderilor de putere şi de energie, minimizarea investiţiilor, minimizarea cheltuielilor totale actualizate;
• determinarea dezvoltării optime a reţelelor electrice, ţinând seama de evoluţia în timp a consumurilor şi eşalonarea în timp a investiţiilor;
• determinarea pierderilor de putere şi energie electrică activă şi reactivă pe baza preluării datelor de la contoarele de înregistrare numerică a curbelor de sarcină;
• prognoza consumului de putere şi energie electrică activă şi reactivă;
• determinarea puterii optime a transformatoarelor din staţiile de transformare de medie/joasă tensiune sau înaltă/medie tensiune;
• determinarea repartiţiei optime pe termen scurt, mediu sau lung a productivităţii (energie electrică, termică, etc.) între instalaţiile unei centrale sau pe ansamblul sistemului, inclusiv în cadrul unui sistem mixt conţinând centrale hidroelectrice;
• planificarea funcţionării optime pe termen mediu a sistemului energetic în condiţiile luării în considerare a caracterului aleator al prognozei curbei de sarcină;
• determinarea balanţei energetice optime în vederea utilizării integrate a resurselor.

• Tehnica tensiunilor Inalte

• Compatibilitate electromagneticA

• CAmpul electric Si magnetic de joasA frecventa. Efectele asupra vietii

• Trasnetul. Fizica procesului si protectia contra loviturilor directe

• Instruiri post-universitare, de scurta durata
• Echipamente şi instalaţii energetice;
• Gestiunea energiei şi managementul proiectelor energetice;
• Utilizarea eficientă a energiei;
• Întocmirea şi analiza bilanţurilor electroenergetice;
• Determinarea regimurilor reale ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi utilizare a energiei electrice;
• Calitatea energiei electrice;
• Alocarea perturbaţiilor electromagnetice. Consecinţe ale propagării perturbaţiilor.

 • Regimuri electrice tranzitorii

• Sisteme de achizitie de date

• Gestiunea proiectelor industriale