OPEE laboratoare

Dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ, Conferenţiar

Facultatea de ENERGETICĂ

   Departamentul de Sisteme Electroenergetice

  Laboratorul de Optimizări şi Piaţa de Energie      Electrică - OPEE

Birou: EI 213
          Telefon: 021 402 9389
           Fax: 021 402 9446
E-mail: v_dumbrava@yahoo.com


           Activitate Didactică:    Cursuri:
     • Comunicare profesională, anul I
     • Piaţa de energie electrică, an IV
     • Reglementări energetice, an IV IEC
     • Optimizarea dezvoltării reţelelor electrice, master MA5
     • Gestion économique, master FILS
     • Systèmes d’organisation des entreprises, master FILS

Activitaţi practice (proiect, laborator, seminar):
     • Tehnici de optimizare în energetică, laborator IV ISE
     • Gestion économique, laborator, master FILS,
     • Systèmes d’organisation des entreprises, laborator, master FILS
     • Optimizarea dezvoltării reţelelor electrice, laborator, master MA5


           Domenii de Cercetare:                  • Utilizarea tehnicilor de optimizare în sisteme electroenergetice
     • Piaţa de energie electrică
     • Optimizarea configuraţiei, funcţionării şi dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie
     • Prognoza consumului de energie electric


           Discipline
• „Piaţa de energie electrică”, anul IV, semestrul II, Facultatea de ENERGETICĂ; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ, Titular aplicaţii: Conf.Dr.Ing. Cristian LAZAROIU, As.drd.ing. Mihaela TELICEANU.
• „Comunicare Profesională”, anul I, semestrul II, Facultatea de ENERGETICĂ; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ, Titular aplicaţii: As.drd.ing. Mihaela TELICEANU.
• „Optimizarea dezvoltării reţelelor electrice”, master ISE, anul II, semestrul I, Facultatea de Energetică; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ.
• „Gestion Economique”, master GSI, anul I, semestrul I, Facultatea de Inginerie în limbi Străine; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ; Titular aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ.
• „Organisation des Entreprises”, master GSI, anul II, semestrul I, Facultatea de Inginerie în limbi Străine; Titular curs: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ; Titular aplicaţii: Conf. Dr. Ing. Virgil DUMBRAVĂ.