RSEE UCEE ETICEM OPEE laboratoare

Retele si Sisteme Electroenergetice - RSEE

    

           Componenta
     Prof. dr. ing. Constantin BULAC
     Prof. dr. ing. Mircea EREMIA - profesor emerit
     Prof. dr. ing. Eugeniu POTOLEA - profesor consultant
     Prof. dr. ing. Ion IORDANESCU - profesor consultant
     Prof. dr. ing. Catalin DUMITRIU    
     Conf. dr. ing. Ion TRISTIU
     Conf. dr. ing. Gheorghe MAGUREANU - profesor consultant
     Conf. dr. ing. Stefania POPADIUC
     Conf. dr. ing. Lucian TOMA
     S. l. dr. ing. Alexandru MANDIS
     As. drd. ing. Andreea STEFANA
     As. drd. ing. Dorian SIDEA
     Pers. TESA: Laborant Elena BELGHIRU


           Grupuri de lucru
              - Transportul si Distributia Energiei Electrice (Coordonator: Conf. dr. ing. Ion TRISTIU)
              - Sisteme Electroenergetice (Coordonator: Prof. dr. ing. Catalin DUMITRIU)
              - Tehnici si Tehnologii Noi - FACTS si IA (Coordonator: Prof. dr. ing. Constantin BULAC)
           
            Domenii de cercetare
 • Tehnici si tehnologii inteligente de control al puterii reactive si tensiunii in retelele electrice actuale si ale viitorului;
• Generarea distribuita si impactul asupra retelelor electrice de transport si distributie;
• Tehnici euristice pentru reconfigurarea retelelor electrice de distributie;
• Gestiunea retelelor electrice folosind tehnici GIS (Geographic Information System);
• Tehnici si tehnologii moderne in tratarea neutrului retelelor electrice;
• Cresterea capacitatii de transport;
• Amortizarea oscilatiilor de tensiune si putere;
• Cresterea rezervelor de stabilitate statica si tranzitorie;
• Controlul circulatiilor de puteri si managementul congestiilor;
• Sisteme expert in reglajul U-Q;
• Prognoza de sarcina folosind retele neuronale artificiale;
• Monitorizarea stabilitatii de tensiune si a stabilitatii tranzitorii folosind retele neuronale artificiale si arbori de decizie;
• Analiza regimurilor de functionare ale retelelor electrice de distributie folosind tehnici fuzzy si algoritmi genetici;
• Evaluarea capacitatilor de transport;
• Asigurarea serviciilor de sistem;
• Stabilitatea la mici perturbatii;
• Stabilitatea unghiulara;
•Stabilitatea de tensiune.
           
           Discipline

 Membrii laboratorului de Sisteme Electroenergetice predau urmatoarele cursuri.
 Curs IA - Prof.dr.ing. Constantin BULAC.