Master
        Programul de studii Managementul Sistemelor Energetice - MS 8

Studiile de masterat Managementul Sistemelor Energetice - MS 8 (Bologna) ofera absolveților studiilor de licență în inginerie și management o pregătire superioară pentru învățământ, știință și activități economice într-un domeniu de mare actualitate și cu țintă pe termen lung. Se urmărește pregătirea studenților pe două direcții:
       ·  asigurarea unor cunoștințe generale solide în domeniul energeticii în vederea unei inserții rapide a absolvenților pe piața muncii, cu precădere în institutele de cercetare-dezvoltare și a companiilor specializate din domeniu;
       ·  dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare continuării studiilor de specialitate în programe de doctorat din România și străinătate.

Competentele specifice ale masterandului constau in:
• fundamentarea economica a proiectelor de dezvoltare
• proiectarea si managementul serviciilor din domeniul energiei
• fundamentarea deciziilor pe baza teoriei jocurilor în producerea si distributie energiei
• cercetarea de piata si proiectarea strategiei de marketing
• proiectarea si desfasurarea de evenimente de promovare si influenta manageriala
• identificarea si analiza trendului/impactului pe piata globala de energie
• formularea si evaluarea economica a solutiilor de reducere a poluarii
• evaluarea performantelor sistemelor de energie
• capacitate de constructie de imagine favorabila organizatiei în cadrul unor evenimente promotionale pentru produse si servicii industriale;
• întelegerea proceselor de gestiune a resurselor financiare în cadrul proiectelor cu scopul optimizarii acestora
• însusirea abilitatii de elaborare a unui plan managerial si a unui plan de finantare a afacerilor
• capacitatea de a evalua problemele complexe si de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluarii proprii
• aplicarea metodelor de investigare fundamentale din domeniu pentru formularea unor viitoare proiecte si demersuri ingineresti
• capacitate de sintetizare si interpretare a unui set de informatii, de rezolvare a unor probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile.