Master
        Programul de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice - MS 2

Studiile de masterat Ingineria Sistemelor Electroenergetice - MS2 (Bologna) au ca obiectiv pregatirea de specialisti pentru cercetare, dezvoltare tehnologica, proiectare si exploatare a instalatiilor electroenergetice in noile conditii generate de restructurarea industriei energetice, introducerea pietei de energie, penetrarea surselor de generare distribuita, dezvoltarea unor noi surse de energie si a unor noi tehnici si tehnologii in transportul, distributia si utilizarea energiei electrice, respectiv protectia mediului. In acest context, programul de master vizeaza dezvoltarea capacitatilor de analiza independenta, de formulare de argumente, decizii si demersuri concrete, respectiv abilitatea absolventilor de a comunica si de a se integra cu usurinta in viitoarele colective de activitate.

Competentele specifice ale masterandului constau in:
• cunoasterea metodelor, tehnicilor si strategiilor de concepere si implementare a sistemelor informatice;
• proiectarea si implementarea buclelor sistemelor de conducere locala a proceselor bazate pe microprocesoare si microcontrolere;
• conceperea si implementarea sistemelor de automatizare si conducere a proceselor energetice (arhitecturi de sisteme de conducere);
• proiectarea, exploatarea si programarea unui sistem de achizitie de date teletransmise si / sau telemasurate;
• capacitatea de a proiecta, pune in functiune si a asigura mentenanta sistemelor digitale dintr-un SEE;
• capacitatea de a analiza si modela procesele dinamice din sistemele electroenergetice;
• utilizarea tehnicilor si tehnologiilor moderne – IA si FACTS – in monitorizarea si controlul proceselor dintr-un sistem electroenergetic;
• utilizarea de produse software performante pentru modelarea si simularea regimurilor de functionare ale sistemelor electroenergetice interconectate – EUROSTAG, NEPLAN, EDSA, VSTAB, STABTEN;
• capacitatea de a analiza si modela procesele dintr-o centrala electrica;
• identificarea surselor de perturbatii electromagnetice din structura unei instalatii electroenergetice si evaluarea nivelului perturbatiilor si emisiilor, respectiv aplicarea metodelor de asigurare a imunitatii electromagnetice;
• utilizarea metodelor specifice programarii matematice pentru rezolvarea problemelor energetice: cunoasterea metodelor cantitative de rezolvare a problemelor de logistica, formularea modelelor matematice, prelucrarea datelor astfel incât acestea sa fie adecvate unei metode de rezolvare cunoscuta si determinarea solutiei optime;
• cunoasterea conceptelor si teoriilor referitoare la strategiile de mentenanta, respectiv organizarea activitatii de mentenanta a instalatiilor electroenergetice;
• capacitatea de a identifica cauzele si efectele perturbatiilor (armonici, interarmonici, nesimetrii, variatii de tensiune, flicker etc.) asupra sistemului electric si asupra consumatorilor de energie electrica, respectiv de a stabili masurile ce se impun pentru limitarea sau eliminarea acestora;
• capacitatea de a monitoriza si controla influentele surselor de energie dispersate asupra regimurilor de functionare ale retelelor electrice;
• utilizarea metodelor si a mijloacelor statistice de analiza a marimilor aleatoare.